Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

tarieven AZ Heilige familie

==> geldig vanaf 01/01/2007
==> vervangen alle vorige tarieven
==> onder voorbehoud van eventuele wijzigingen ingevolge index e.a.
Ligdagprijs: 269,12 EUR per dag.

Kamersupplementen

  • gemeenschappelijke kamer (d.i. meer dan 2 bedden): geen supplement
  • tweepersoonskamer: 11,00 EUR supplement/dag
  • éénpersoonskamer: 20,50 EUR supplement/dag

Persoonlijke tussenkomsten

 

Persoonlijke tussenkomst

Persoonlijke tussenkomst
bij kinderen ten laste

Persoonlijke tussenkomst
WIGW (*)

1ste dag

40,59 EUR

32,00 EUR

4,73 EUR

2de dag tot ontslag

13,32 EUR

4,73 EUR

4,73 EUR

(*) WIGW: werklozen-invaliden-gepensioneerden-wezen

Forfaits

  • Forfait geneesmiddelen: 0,62 EUR per dag

Voor persoon die eventueel de zieke vergezelt

ontbijt:

2,48 EUR/dag

middagmaal:

5,70 EUR/dag

avondmaal:

4,46 EUR/dag

kind bij moeder:

9,92 EUR/dag

logement en ontbijt:

8,68 EUR/dag

volledig pension:

14,87 EUR/dag

Factuur en betalingsregel

Normaliter ontvangt u de ziekenhuisfactuur voor het einde van de maand die volgt op de maand van uw verblijf in het ziekenhuis.
Deze factuur vermeldt het bedrag dat door u aan het ziekenhuis dient betaald te worden; wanneer een groen getuigschrift voor verstrekte hulp is bijgevoegd, kan u aan de hand van dit getuigschrift tussenkomst bekomen bij uw mutualiteit. Om verrassingen te vermijden, raden wij u aan om voorafgaand aan uw ziekenhuis verblijf bij uw behandelend geneesheer informatie in te winnen omtrent de te verwachten kosten. Wij verzoeken u beleefd de factuur te betalen binnen de 8 dagen na postdatum. Bij laattijdige betaling zien wij ons helaas genoodzaakt extra kosten aan te rekenen.

Alle facturen worden uitsluitend geïnd door het ziekenhuis.

< terug naar boven