Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

praktische informatie bij uw opname in het ziekenhuis

algemeen

De opnameformaliteiten worden normaal gezien geregeld bij uw raadpleging. Hierbij wordt ook besproken welke kamer u verkiest en de normale te verwachten duur van de opname. Deze planning is echter mogelijk variabel, soms gebeurt het dat u sneller naar huis kan. Soms moet u ook langer blijven indien dit om medische redenen noodzakelijk zou blijken.

U krijgt een uur waarop u zich moet aanmelden aan de balie van de opnamedienst. Het plannen van ingrepen is aan héél veel, niet te voorspellen, invloeden onderhevig, sterilisatie van materiaal, ingrepen die uitlopen, urgenties die moeten ingepland worden, etc. Daardoor kan het gebeuren dat uw tijdstip van ingreep plots verschoven wordt, houd daarmee rekening. Een ingreep blijft een "speciale gebeurtenis", plan dan ook geen andere zaken op de dag van de ingreep, concentreer u volledig op uw ingreep en herstel. Het uur waarop uw ingreep plaatsvindt, geeft geen enkele invloed op het uiteindelijke resultaat, zoals steeds wordt gestreefd naar een optimale afwerking en een zo goed mogelijk resultaat.

U krijgt bij de opname ook een lijstje met de prijzen van de verschillende kamers (alleen, met twee, zaal), allen met een verschillend tarief en ook een lijst met de supplementen die op deze kamer kan gevraagd worden.

Soms kan het zijn dat het type kamer dat u geboekt hebt niet beschikbaar is. Dat proberen we zo snel mogelijk te regelen, indien mogelijk.

Indien u een ingreep toch wil annuleren, is het aan te raden de opnamedienst hierover te contacteren. Het is echter ook noodzakelijk om de chirurg zelf persoonlijk op de hoogte te brengen. Op deze manier kan iemand anders geholpen worden die op de opnamelijst staat.

Het uur van de opname wordt vooraf met u besproken ofwel bij de raadpleging zelf of via telefonisch contact met het secretariaat van Dr. Mortelé.

Het is tevens op de raadpleging besproken of u al dan niet nuchter moet zijn voor de ingreep. Dat is trouwens ook op uw opnameformulier aangeduid!

 

wat brengt u mee?

 

 • Uw ziekenboekje en SIS kaart.
 • Eventuele hospitalisatie verzekering formulieren.
 • Arbeidsongeschiktheidpapier.
 • Wat lectuur.
 • Uw preoperatieve onderzoeken van bij de huisarts.
 • Uw medicatielijst van thuis.
 • Persoonlijk hygiëne gerief.
 • Wat kleingeld.
 • Nuttige telefoonnummers.
 • Krukken bij ingrepen aan de onderste ledematen.

 

Wanneer vindt de ingreep exact plaats?

Een ingreep is een medisch gebeuren dat sterk afhankelijk is van bijzonder veel andere factoren, een correct uur afspreken is dan ook quasi onmogelijk. Ik probeer een relatieve spreiding te maken voor de opname uren, toch kan het zijn dat u moet wachten voor uw ingreep. Het is absoluut niet aangewezen om nog vergaderingen, afspraken, etc te regelen op de dag van uw ingreep!
U nerveus maken (en alle andere mensen rond u …) is echt niet aangewezen, u zal steeds zo correct en zo perfect mogelijk behandeld worden, wat het uur ook is van de ingreep.

Inname medicatie

Tenzij het uitdrukkelijk anders vermeld is moet u voor de ingreep nuchter zijn, ook voor een ingreep onder plaatselijke verdoving. Dit betekent dat u vijf uur voor de ingreep niets meer mag eten of drinken. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor de medicatie tegen te hoge bloeddruk of medicatie voor schildklierafwijkingen: deze medicatie mag u met een klein (!) beetje water innemen. Bloedverdunners moeten minimum vijf dagen op voorhand al gestopt zijn, indien u dat vergeten bent contacteer dan steeds uw arts!

Type verdoving

Dit mag u zelf met de anesthesist overleggen en bespreken. Het maakt echter niets uit voor het uiteindelijke ontslag of u een volledige of plaatselijke verdoving hebt gekregen! Voor bepaalde ingrepen of bepaalden patiënten (kleine kinderen, …) is een algemene verdoving noodzakelijk, de meeste ingrepen kunnen perfect onder plaatselijke verdoving uitgevoerd worden.

De ingreep volgen

Voor bepaalde ingrepen, zoals een artroscopie, is het mogelijk de ingreep mee te volgen. Vergeet dan eventueel uw bril niet! Voor andere ingrepen is dat om redenen van steriliteit niet mogelijk!

Na de ingreep

Na het aanbrengen van uw verband of eventueel uw gips, wordt u naar de recovery gebracht. Dit is een grote ruimte net naast de operatiezalen waar u door de anesthesisten en verpleegkundigen nog even gevolgd wordt (bloeddruk, ademhaling, polsslag, …) en eventueel bijkomende medicatie wordt gegeven voor de pijn. Vervolgens wordt u, eens u ontslagklaar bent, terug naar de kamer op het daghospitaal gebracht.

Ontslag

Zowel de anesthesist als de chirurg komen langs bij u voor uw ontslag uit het ziekenhuis. Ondertussen worden alle formaliteiten voor u al geregeld, uw brief voor de huisarts en kinesist, uw papier voor de thuisverpleegster, uw medicatie, uw afspraak op de polykliniek, etc … Eens uw chirurg bij u langs is geweest mag u indien het medisch verantwoord is naar huis. Hij heeft u op dat moment alle richtlijnen al gegeven en uitgelegd wat er is gebeurd bij de ingreep. Het gebeurt echter wel dat u zich daar 's anderendaags niet veel (of niets) van herinnert bij een algemene verdoving.

(Auto)rijden na de ingreep

Het is om medische en om legale redenen niet toegestaan dat u zelf naar huis rijdt, zorg dus op voorhand voor vervoer naar het ziekenhuis en weer naar huis!

Postoperatieve problemen

Meestal zijn er absoluut geen problemen, indien deze toch zouden opduiken aarzel dan niet om uw huisarts te contacteren of het ziekenhuis. Dit kan op de volgende nummers:

 • Daghospitaal : 0032 3 887 02 52 (van 08.00 tot 19.00 uur)
 • Spoedopname : 0032 3 887 02 52

< terug naar boven