Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

opname op het daghospitaal

inleiding

Voor bepaalde ingrepen is het medisch gezien niet noodzakelijk dat u in het ziekenhuis opgenomen wordt voor meerdere dagen, de ingreep kan gebeuren via daghospitalisatie. Het daghospitaal is een aparte afdeling in het ziekenhuis waar mensen zeer kort gehospitaliseerd worden, dit varieert van een paar uren tot een volledige dag, dat naargelang het soort ingreep of onderzoek dat u moet ondergaan. Een goede voorbereiding bij een dergelijke opname is wel noodzakelijk, op die manier vermijd u onaangename verrassingen eens u weer thuis bent.

Voor de ingreep

Net als bij de ingrepen die gebeuren via een hospitalisatie,is het bij iedere ingreep aangewezen om zeker eerst uw huisarts te verwittigen;hij kan dan zorgen voor de preoperatieve onderzoeken en oppuntstelling. Welke onderzoeken er moeten gebeuren is sterk afhankelijk van het soort ingreep dat u moet ondergaan, uw huisarts is hiervan op de hoogte. Hij zal u tevens klinisch onderzoeken (hart, bloedvaten, longen, …) en zien welke medicatie eventueel moet gestopt worden voor de ingreep. Het is dan ook evident dat het absoluut noodzakelijk is dat u deze resultaten dan ook meebrengt bij de opname.

de opname

U meldt zich aan bij de balie van het ziekenhuis, het onthaal. Daar zullen alle administratieve verplichtingen uitgevoerd worden en vervolgens zal u begeleid worden naar de daghospitalisatie afdeling.

 

wat u mee moet brengen

 

  • Uw documenten van bij de huisarts.
  • Uw RX opnames en evt. NMR of CT scan
  • Uw verzekeringspapieren, zowel van de hospitalisatie verzekering of eventueel van de arbeidsongevallen-verzekering
  • Uw SIS kaart en mutaliteitspapieren.
  • Wat literatuur.
  • Telefoonnummers (van thuis, vervoer ,…) die u nodig hebt.
  • Bij ingrepen aan de onderste ledematen moet u ook een paar krukken voorzien.
  • Wat kleingeld.

 

Wanneer de ingreep exact plaats vindt

Een ingreep is een medisch gebeuren dat sterk afhankelijk is van bijzonder veel andere factoren, een correct uur afspreken is dan ook quasi onmogelijk. Ik probeer een relatieve spreiding te maken voor de opname uren, toch kan het zijn dat u moet wachten voor uw ingreep. Het is absoluut niet aangewezen om nog vergaderingen, afspraken, etc te regelen op de dag van uw ingreep!
U nerveus maken (en alle andere mensen rond u …) is echt niet aangewezen, u zal steeds zo correct en zo perfect mogelijk behandeld worden, wat het uur ook is van de ingreep.

Inname medicatie

Tenzij het uitdrukkelijk anders vermeld is moet u voor de ingreep nuchter zijn, ook voor een ingreep onder plaatselijke verdoving. Dit betekent dat u vijf uur voor de ingreep niets meer mag eten of drinken. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor de medicatie tegen te hoge bloeddruk of medicatie voor schildklierafwijkingen: deze medicatie mag u met een klein (!) beetje water innemen. Bloedverdunners moeten minimum vijf dagen op voorhand al gestopt zijn, indien u dat vergeten bent contacteer dan steeds uw arts!

Type verdoving

Dit mag u zelf met de anesthesist overleggen en bespreken. Het maakt echter niets uit voor het uiteindelijke ontslag of u een volledige of plaatselijke verdoving hebt gekregen! Voor bepaalde ingrepen of bepaalden patiënten (kleine kinderen, …) is een algemene verdoving noodzakelijk, de meeste ingrepen kunnen perfect onder plaatselijke verdoving uitgevoerd worden.

De ingreep volgen

Voor bepaalde ingrepen, zoals een artroscopie, is het mogelijk de ingreep mee te volgen. Vergeet dan eventueel uw bril niet! Voor andere ingrepen is dat om redenen van steriliteit niet mogelijk!

Na de ingreep

Na het aanbrengen van uw verband of eventueel uw gips, wordt u naar de recovery gebracht. Dit is een grote ruimte net naast de operatiezalen waar u door de anesthesisten en verpleegkundigen nog even gevolgd wordt (bloeddruk, ademhaling, polsslag, …) en eventueel bijkomende medicatie wordt gegeven voor de pijn. Vervolgens wordt u, eens u ontslagklaar bent, terug naar de kamer op het daghospitaal gebracht.

Ontslag

Zowel de anesthesist als de chirurg komen langs bij u voor uw ontslag uit het ziekenhuis. Ondertussen worden alle formaliteiten voor u al geregeld, uw brief voor de huisarts en kinesist, uw papier voor de thuisverpleegster, uw medicatie, uw afspraak op de polykliniek, etc … Eens uw chirurg bij u langs is geweest mag u indien het medisch verantwoord is naar huis. Hij heeft u op dat moment alle richtlijnen al gegeven en uitgelegd wat er is gebeurd bij de ingreep. Het gebeurt echter wel dat u zich daar 's anderendaags niet veel (of niets) van herinnert bij een algemene verdoving.

(Auto)rijden na de ingreep

Het is om medische en om legale redenen niet toegestaan dat u zelf naar huis rijdt, zorg dus op voorhand voor vervoer naar het ziekenhuis en weer naar huis!

Postoperatieve problemen

Meestal zijn er absoluut geen problemen, indien deze toch zouden opduiken aarzel dan niet om uw huisarts te contacteren of het ziekenhuis. Dit kan op de volgende nummers:

  • Daghospitaal : 03 880 9195 (van 08.00 tot 19.00 uur)
  • Spoedopname : 03 880 95 20

< terug naar boven