Home Afspraken Patiënteninfo Algemene info Contact

TIPS VOOR GEDURENDE UW HOSPITALISATIE

inleiding

Tijdens uw opname zullen een gans aantal medewerkers en stafleden instaan voor een zo goed mogelijke verzorging en behandeling. Deze hospitalisatie periode is zonder twijfel een periode waarbij heel wat vragen zullen optreden bij de patiënten, dit is volledig normaal. Met de tips die hieronder volgen hoop ik al een gans deel van uw vragen te kunnen beantwoorden. Het is zeker ook nuttig de andere richtlijnen die in deze site verwerkt zijn grondig te lezen, hierdoor zal de mogelijke onzekerheid verminderd worden en zal u beter actief kunnen deelnemen aan de revalidatie na uw ingreep.

Voorbereiding opname

Informatie die u mee moet brengen

Zoals vermeld in patiënteninfo onder 'voor de ingreep' is het noodzakelijk uw lijstje met eventuele thuismedicatie mee te brengen net als de lijst van eventuele vragen die u hebt. Breng ook uw resultaten van de preoperatieve onderzoeken van bij de huisarts mee net als de RX opnames in uw bezit. Verzekeringspapieren zijn best al bij de opname af te geven aan de hoofdverpleegster.

Krukken

Breng, indien van toepassing, een paar krukken mee, u kan deze bij de mutualiteit zo meekrijgen. Bij de Liberale Mutualiteit moet u hiervoor een voorschriftje hebben. Zorg voor goede schoenen (géén slippers!) die gemakkelijk aan en uit kunnen.

wat brengt u mee?

 

 • Uw documenten van bij de huisarts.
 • Uw RX opnames en evt. NMR of CT scan.
 • Uw medicatielijst van thuis.
 • Persoonlijk hygiëne gerief.
 • Uw verzekeringspapieren, zowel van de hospitalisatie verzekering of eventueel van de arbeidsongevallen-verzekering.
 • Uw SIS kaart en mutaliteitspapieren.
 • Wat literatuur.
 • Telefoonnummers (van thuis, vervoer ,…) die u nodig hebt.
 • Wat kleingeld.

 

de dagdagelijkse zaalronde van uw chirurg

Er wordt dagelijks een zaalronde gelopen door uw chirurg met de assistent en de hoofdverpleegster van de dienst. Hierbij kan u alle vragen stellen en zal de verpleegster de arts op de hoogte brengen van uw evolutie en eventuele problemen.
Dr. Mortelé heeft een spreekuur (gratis) voor de familieleden van de opgenomen patiënten op donderdag avond vanaf 19 uur, hiervoor moet u wel via de hoofdverpleegster een afspraak maken.

De sociale dienst

De mensen van de sociale dienst zullen met u contact opnemen, snel na de ingreep. Ze zullen uw thuissituatie evalueren en zien welke regelingen er moeten getroffen worden bij uw ontslag naar huis of naar een revalidatie centrum. Er worden regelingen getroffen betreffende opvang thuis, maaltijden, etc ...

fysiotherapie

Tweemaal daags zal zeer intensief met u geoefend worden,het is echter evident dat u zelf tussen de oefensessies ook veel moet bezig zijn met uw revalidatie. Zelf gaan stappen, met looprek of krukken, en uw gewricht veel bewegen is absoluut noodzakelijk om een gunstige revalidatie te bekomen.

Ontslagprocedure

 • Bij uw ontslag wordt uw controle afspraak op de polykliniek al meegegeven. Meestal is dat na drie weken, de volgende afspraken worden naargelang uw revalidatie vordert gemaakt op de polykliniek. Soms vinden patiënten het eerder vervelend dat ze soms relatief frequent op de afspraak moeten komen (vervoer is niet altijd gemakkelijk!) maar het is in uw eigen belang dat deze afspraken gemaakt en gerespecteerd worden (!). Indien u een afspraak niet kan nakomen is het aangewezen het secretariaat te bellen en een nieuwe afspraak te maken.
 • Na prothese chirurgie is het zeer belangrijk om bij iedere tandheelkundige ingreep, blaasinfectie of andere chirurgische ingrepen preventief antibiotica in te nemen. Contacteer hiervoor uw huisarts.
 • Eens u thuis bent moet u het revalidatie schema dat al opgestart is in het ziekenhuis verder zetten. Het is nuttig uw kinesist al te verwittigen voor uw ingreep en afspraken te maken voor uw revalidatie; eens thuis kan u hem dan bellen om zo snel mogelijk te starten. Het is zeker niet aangewezen om een aantal dagen geen kine behandeling te krijgen bij uw ontslag uit het ziekenhuis!
 • Volg ook correct uw instructie over het al dan niet steunen op uw geopereerde lidmaat. Dat zal u klaar en duidelijk meegedeeld worden bij uw ontslag, indien u vragen hebt aarzel dan niet om deze te stellen!
 • De wondverzorging bestaat uit een droog aseptisch verband dat door de thuis verpleegster zal aangebracht worden. Eens de hechtingen verwijderd zijn mag de wonde bloot blijven. Zijn er wondproblemen (rood, veel wondvocht, heel warm, ...) contacteer dan steeds uw arts, dit kan het eerste teken van infectie zijn! Rechtstreeks contact van uw vingers met de wonde moet steeds vermeden worden!
 • Als u (TED) kousen aangepast zijn, moeten deze tot de zesde week postoperatief gedragen worden. Ze mogen wel 's nachts uitgelaten worden voor het slapen en eventueel gedurende korte (!) periodes overdag.
 • Indien u plots koorts krijgt (boven de 38 graden), de wonde roder begint te zien, er plots veel wondvocht uit de wonde komt, er zwelling en locale warmte optreedt rond de wonde, toenemende pijn, etc. dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
 • Verwittig uw huisarts dat u naar huis komt, hij zal langskomen om uw medicatie te regelen en uw postoperatieve verzorging thuis te regelen. Geef uw brief af die u hebt meegekregen bij uw ontslag.

< terug naar boven